Aktualizacja kana????w DVB-T

Kliknij na obrazek, ??eby powi─?kszy─?


Wi─?kszo??─? telewizor??w prosimy programowa─? nast─?puj─?co:

1. Wybieramy klawisz menu.
2. Wyszukujemy ustawienia kana????w(najcz─???ciej ikonka satelity)
3. Wybieramy strojenie automatyczne.
4. Je??eli jest mo??liwo??─? to wybieramy antena/naziemna,DVB-T (nazwa zale??na od producenta)
5. Zatwierdzamy wyszukiwanie.

Je??eli zostanie znalezionych 50 kana????w cyfrowych(cz─?sto podpisywanych jako DTV) to znak, ??e poprawnie znaleziono wszystkie kana??y.
Nowa oferta telewizji cyfrowej
Uprzejmie informujemy, ??e jest ju?? dost─?pna nowa oferta telewizji cyfrowej.

UWAGA !!

Ceny abonamentu zawieraj─? ju?? koszt dekodera HD! Koszt ka??dego nast─?pnego dekodera do kolejnego telewizora to 10 z?? miesi─?cznie doliczone do abonamentu. Dekoder 3G - Pozwala na dost─?p do bibliotek internetowych ipla, iplex, vod, tvn player i wielu innych w cenie abonamentu. Koszt takiego dekodera to + 10 z?? miesi─?cznie do abonamentu.

W nowej ofercie mog─? mie─? Pa??stwo ju?? za 25 z?? brutto miesi─?cznie ponad 50 program??w wraz z dekoderem HD, kt??ry jest ju?? wliczony w abonament !


Kliknij na obrazek, ??eby powi─?kszy─?